ORİGAMİ TEKNİĞİ İLE KEDİ YAPIMI

Malzemeler:

  • Kağıt
  • Kalem
Yaş:
  • + 3 Yaş
Kazanımlar:
  • Kavram Bilgisi (Kare-Üçgen)
  • El-Göz Koordinasyonu
  • İnce Motor Becerilerin Gelişimi
  • Dikkat ve Konsantrasyon Gelişimi
  • Yönergelere Uyma
  • İki Boyutu Analiz Edip Üç Boyuta Çevirme
  • Neden Sonuç İlişkisi Kurma

     Bu etkinliğimizde origami tekniği ile kağıttan kedi yaptık. Kalemle de göz burun ağız ve bıyık çizdik. Haydi gelin origamiyi biraz dha yakından tanıyalım.

     Origami Japon kâğıt katlama sanatıdır. Japonca ‘ori’ (katlama) ve ‘kami’ (kâğıt) kelimlerinden meydana gelen origami, ilk olarak 1946 yılında Japonya’da geliştirilmiş daha sonra da tüm dünyaya yayılmıştır. Origami ile kare şeklindeki kâğıtlardan çeşitli objeler yaratılabilir. Başta hayvan, çiçek, kutu gibi geleneksel motifler olmak üzere dünyada var olan her şeyi origami sanatıyla şekillendirmek mümkündür. Origami’yi diğer kâğıt sanatlarından ayıran özelliği ise, kâğıdı sadece katlayarak bir eser haline getirmesidir. Origamide makas ve yapıştırıcı kullanılmaz. Origami bir parça kâğıt ve hayal gücü kullanılarak neler yaratılabileceğini öğrettiği için, çocuklar için hem öğretici, hem de eğlendirici bir oyun gibidir. Üstelik çocuklar origami ile oyun oynuyormuş gibi hissederlerken, origami çalışmaları çocuklarda öğrenme yeteneğinin gelişimine ve onların yaratıcılık potansiyellerinin ortaya çıkmasına olumlu yönde etki eder. Kâğıdın farklı biçimlerde katlanmasıyla ortaya çıkarılabilen figürler, çocuklarda başarma hissini güçlendirir.

     Origami çocuk için her şeyden önce bir oyundur ve bilindiği gibi çocuk her fırsatını oyun oynamak için değerlendirir. Faydalı bir oyunun asıl amacının eğlendirmesinin yanında, eğitmesi olduğunu düşünürsek, origami gerçekten de çok faydalı bir oyundur. Çocuklar arasında öğrenilmesi zor bir dersten çok oyun olarak algılandığı için etkili bir eğitsel araçtır ve tekrar eden eylemlerle şematik öğrenmeye örnek oluşturur. Ayrıca çocukta, yaptığı işteki estetik duygusunun gelişmesini sağlar. Origami sanatıyla çeşitli objeler yapmaya çalışan çocuk, başarılı olmak için dikkatini yoğunlaştırmak, modeli izlemek ve verilen yönlendirmeleri dinlemek zorundadır. Bu da çocuğa bir sonuca varmak için sabırlı olmasının gereğini öğretir.

     Diğer yandan origami çocuklara diğer insanlarla iletişim kurmayı, gözlemlemeyi, işbirliği yapmayı ve yardımlaşmayı da öğretir. Özellikle küçük çocuklar, yetişkinlere göre daha benmerkezci oldukları için, yardımlaşma duygularının gelişmesi için origami çok uygun bir aktivitedir. Kendisine kâğıdın şeklini nasıl değiştirebileceğine dair sorular soran çocuk, problem çözme yetisini erken yaşta edinmiş olur. Son olarak, origami kuralları olan bir faaliyet olduğu için, çocuğa kurallara saygı göstermenin önemini kavratacak ve çocuğun kurallar çerçevesinde bir çalışmayı tamamlamasına olanak sağlayacaktır.

origami kedi yapımı

      Çocuklar kendi eseri olan bir ürün ortaya çıkardıklarında, duygusal olarak tatmin olma ve etraflarınca kabul edilme gereksinimlerini karşılamış olurlar. Çocuk origami yaparken kullanacağı kâğıdın rengine, boyutuna kendisi karar verir. Sanatsal bir ürün ortaya koyarken kendi düşüncelerini ve duygularını kullanması, çocuğun kendisine olan güvenini artırır.

     Psiko-motor gelişim, fiziksel büyüme ve gelişme ile birlikte, beyin, omurilik gelişimi sonucunda organizmanın isteme bağlı olarak hareketlilik kazanmasıdır. Çocuklar origami yaparken el ve parmak kasları ve buna paralel olarak da el-göz koordinasyonları gelişir. Çocuklar katlama işlemi esnasında sağ ve sol ellerini aynı anda kullanırlar. Sağ ve sol el uyumu açısından bu aktivite çok önemlidir. Origaminin iki elle yapılan bir çalışma olması, el ve kol fizyoterapisinde de kullanılmaktadır. Örneğin bazı fizik tedavi uzmanları insanları amaçsız olarak ellerini kullanmaya zorlamak yerine, el ve kol kaslarını yeniden güçlendirmeleri için onlara zevkli bir aktivite olarak origami yaptırmıştır.

      Çocuklar origami ile ilgilenirken konuşurlar ve bu da çocukların dil gelişimlerini destekleyici niteliktedir. Origami aktivitesi sırasında çocuk hem kendisini ifade etmek, hem de karşısındakini anlamak zorundadır. Çocuk origami öğrenirken dili; sözlü olarak ifade edilenleri anlamak, soru sormak ve cevap vermek, zihinsel değerlendirme yapmak, komut vermek, sıralama yapmak, gerektiğinde hayali durumları ifade edebilmek, duygu ve düşüncelerini anlatmak, tahminde bulunmak, bilgileri birbirine aktarmak, origami terimlerini işlevlerini ve kullanımlarını öğrenmek gibi amaçlar için kullanır.

       Bir çocuğa matematiksel bir kavram öğretmenin yolu, o kavramdan zevk almasını sağlamaktır. Çocuğun matematiği sevmesi için öncelikle ondan zevk alması, matematiği bir oyun gibi görmesi gereklidir. Başarılı bir origami çalışması, geometri ve üç boyutlu düşünme yeteneğinin üst seviyede olmasını gerektirir. Çocuklar origamiyle uğraşırken, sürekli geometrik şekillerle karşılaşırlar. Bu da onların şekiller arasındaki ilişkileri kavramalarına yardımcı olur. Örneğin bir kareyi yatay olarak ikiye katladığınızda kâğıdın şekli dikdörtgen olur, çapraz iki köşesinden ikiye katlayınca ise bir üçgen elde etmiş olursunuz. Çocuk origami sayesinde, bir karenin aslında iki üçgen veya iki dikdörtgenden oluştuğunun farkına varır. Matemetiksel ölçümün ilk basamağı büyüklüklerin karşılaştırılmasıdır. Origami yapan çocuk, elindeki kâğıdı tam ortadan ikiye katlayınca elde ettiği şekillerin büyüklük olarak birbirine eşit olduğunu, tam ortadan katlamamışsa da eşit olmadığını görür. Düz bir kâğıdı üç boyutlu hale getirmesi ise çocuğu görsel ve düşünsel olarak destekler ve çocuğun mekânsal ve matematiksel ilişkiler hakkında deneyim kazanmasına yardım eder. Eşyaya farklı yönlerden bakabilme özelliğini kazanan çocuk, uzaysal (3 boyutlu) düşünebilme yetisini kazanır.

      Okul öncesi veya ilköğretimin yıllarındaki bir çocuğa coğrafya dersi anlatır gibi, değişik ülke ve kültürleri tanıtmak mümkün değildir ama çocuğun aktivitelerine bu ülke ve kültürlere ait özellikleri katmak öğrenme işini daha kolay kılar. Origamiyle, özellikle origaminin çok yaygın olduğu Japonya’yı ve ardından İspanya ve Çin gibi değişik kültürleri tanıtabilirsiniz. Çocuğunuz origami kursu verilen kurumlarda ve vakıflarda (örn: Türk-Japon Vakfı) zaman geçirerek bu ülkelere ait kültürleri tanıma imkânı bulacaktır. Origami figürlerinin çoğunda, Japon gömleği (yukata), Samuray şapkası, İspanyol kutu, dua eden Hintli, Viking gemisi gibi icat edildiği ülkeye veya kültürlere ait isimler kullanılmaktadır. Çocuk origami yaparken, ister istemez değişik kültürlere karşı bir merak uyanacaktır. Öğretilen origami figürünün ait olduğu kültür ile ilgili değişik bilgiler verildiğinde, bu çocuk için anlamlı olacaktır.

Kaynak: http://cicicee.com/deniz-kabugundan-koala-yapabilir-misiniz/

label, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About the author

2008 Istanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunudur. Yüksek lisansını 2012 yılında, Istanbul Kültür Üniversitesi Iletisim Sanatları alanında %100 burslu olarak tamamlamıştır. Şuan Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam etmektedir. İFTİ 700 saat Aile ve Çift Terapisi eğitimini tamamlamıştır. Çocuk ve Ergenlerde Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi eğitimi almıştır. Bunun yanı sıra Pozitif Psikoloji, Duygu Odaklı Kısa Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Kriz Yas ve Travma Terapisi, Drama, Zeka Oyunları gibi bir çok eğitimi de almış bulunmaktadır. Çocuk ve zeka gelişimi üzerine çeşitli çalışmaları vardır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir