FARKLI OKUL MODELLERİNDE DİN VE DEĞERLER EĞİTİMİ

       Dünyada okulların bireysel ihtiyaçlara göre değil, bilgi aktarımına yönelik olarak tasarlanmış olması, okullarda istenmeyen davranışların yaygınlaşması, farklı dünya görüşlerinin dikkate alınmaması vb. unsurlar sonucu alternatif okul yaklaşımları ve modelleri ortaya konmuştur. Bu kapsamda yapılan bu çalışmanın temel amacı farklı okul yaklaşım ve modelleri ile bu okulların din ve değerler eğitimine bakış açısını tartışmaktır. Çalışma alan yazına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın içeriği Montessori, Reggio Emilia, Uluslararası Bakalorya Okullarının özellikleri, Türkiye’deki durumu, söz konusu okullardaki din ve değerler eğitimi vb. konularla sınırlıdır. Sonuç kısmında ise tartışmalar yapılmış ve kişisel görüşler belirtilip önerilerde bulunulmuştur. Aşağıdaki bilimsel makalede konu ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Farklı Okul Modellerinde Din ve Değerler Eğitimi

 8,377 total views,  4 views today

label, , , , , , , , , ,

About the author

2008 Istanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunudur. Yüksek lisansını 2012 yılında, Istanbul Kültür Üniversitesi Iletisim Sanatları alanında %100 burslu olarak tamamlamıştır. Şuan Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam etmektedir. İFTİ 700 saat Aile ve Çift Terapisi eğitimini tamamlamıştır. Çocuk ve Ergenlerde Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi eğitimi almıştır. Bunun yanı sıra Pozitif Psikoloji, Duygu Odaklı Kısa Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Kriz Yas ve Travma Terapisi, Drama, Zeka Oyunları gibi bir çok eğitimi de almış bulunmaktadır. Çocuk ve zeka gelişimi üzerine çeşitli çalışmaları vardır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir