STEM KİTİ VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROJESİ

    Eğitim ile ilgili olan yenilikleri mümkün olduğunca takip etmeye çalışırım. İnternette karşılaştığım bir duyuru ile gittiğim bu fuar da bunlardan birtanesiydi. 3 Haziran 2017 tarihinde Zorlu Center’da STEM ile ilgili bir etkinliğe katıldım. Önceki bir yazımda STEM ile ilgili kısaca bilgi vermiştim. Yazıya buradan ulaşabilirsiniz. Bu yazımda ise fuarda anlatılan projeden bahsedeceğim.

Peki Nedir Bu STEM Projesi?

     Bilgi toplumu ve bilgi ekonomisine dönüşüm yolunda, özellikle “STEM” konusunda eğitim almış insan gücünün önemi her geçen gün artmakta. TÜSİAD tarafından, STEM Çalışma Grubu’nun faaliyetleri çerçevesinde, kamuoyu nezdinde STEM konusunda farkındalığı ve STEM eğitiminin niteliğini yükseltmeye katkı sağlamak üzere çeşitli bileşenlerden oluşan “TÜSİAD STEM Projesi” yürütülüyor.

     Bu projenin önemli bir bileşeni olarak öğretmen eğitimine yönelik “STEM Kiti ve Öğretmen Eğitimi Projesi” hayata geçirilmiş. Pilot proje kapsamında İstanbul’dan 24, Hatay’dan 14 ortaokul fen ve matematik öğretmenine STEM kitleri sunulmüş ve Bahçeşehir Üniversitesi STEM Merkezi (BAUSTEM) tarafından öğretmenlere İstanbul ve Hatay’da yüz yüze ve online eğitimler verilmiş. Öğretmenler, STEM kitlerini ve uygulama rehberini sınıflarında fen ve matematik derslerinde kullanmışlar ve yıl sonunda STEM yaklaşımına sahip kendi ders uygulamalarını geliştirmişler.

Projenin Amacı

     STEM Kiti ve Öğretmen Eğitimi Projesi, içeriği Doç. Dr. M. Sencer Çorlu yürütücülüğünde Bahçeşehir Üniversitesi STEM Merkezi (BAUSTEM) ekibi tarafından hazırlanan, öğretmenlere yönelik bir mesleki gelişim programı.

     Projenin çıkış noktası, 21. yüzyılın değişen şart ve problemlerinin, hazır bilginin öğrenciye aktarılmasından ziyade öğretmen-öğrenci birlikteliğinde yeni bilginin üretilmesini gerektirmesi. Yeni bilgi üretimi disiplinlerin dar kalıplarına hapis olmadan, farklı uzmanlıklardan faydalanma ihtiyacını da ortaya çıkardığından projede “STEM: Bütünleşik Öğretmenlik” anlayışı benimsenmiş. Bu anlayışa göre Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik disiplinleri ile bağlantılı bilgi temelli hayat problemleri, bilişsel süreç yöntemleri, sosyal ürün ve ilkeler ile birlikte kavramlaştırılmakta. Söz konusu kavramsal modelde öğretmenler bilişsel süreci sınıf içerisinde başlatıp, öğrencilerinin sosyal ürünlerini sınıf dışına taşıma özgüveni içerisinde toplumla paylaşırlar.

STEM Eğitimi İle Beklenen Nedir?

    21. yy insanında alması gerektiği düşünülen kritik/eleştirel düşünebilme ve problem çözebilme, sistemler ve insanlar arasında işbirliği geliştirme ve liderlik, girişimcilik ve inisiyatif alma, etkili sözlü ve yazılı iletişim, analitik beceriler, sürekli öğrenme, merak ve yaratıcılık gibi becerilerin STEM eğitimiyle kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca görülen o ki; en hızlı büyüyen mesleklerin büyükçe bir oranı STEM alanlarında görülen eğitimlerle gelişebilecek yetenekleri gerektirmektedir. Ayrıca, Türkiye’de “İnsan kaynakları direktörlerinin %57’si, 5 yıl içerisinde STEM alanındaki işgücü talebinin artacağını düşünmektedir.

     Son dönemde yapılan araştırmalar, STEM eğitiminin ekonomide önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Teknoloji üretimi anlamında ve üretimde teknoloji kullanımında gelişmiş ülkelerde STEM alanlarının tüm işler içindeki oranının iki katına çıktığı ve işlerin giderek daha fazla STEM bilgisi talep ettiği görülmektedir. Bunun yanında MEB STEM eğitimiyle ilgili beklentileri STEM Eğitim Raporunda şöyle görmektedir.”Teknoloji ve dijitalleşme ekonomileri dönüştürürken, STEM eğitimi ve STEM işgücü inovasyon kapasitesini artıracak nitelikli işgücü sorunu için çözümün anahtarını oluşturmaktadır. Buna ek olarak STEM becerilerine sahip kişiler iş hayatında istenilen niteliklere daha kolay uyum sağlayabilmektedir.”

     Yakın gelecekte örneğin önümüzdeki on yıla yakın bir zamanda ülkemizde ve dünyada mesleklerin çoğunun otomize olacağı ve insan fikrine ihtiyaç duymadan işin görülebileceği düşünülürse işsizliğin de bu oranda artacağı öngörülebilir. Bunun için özellikle imalat sanayisinde STEM eğitimi almış bireylere ihtiyaç duyulacağı gerçeği ile karşı karşıyayız.

      İşte tüm bu datalar analiz edilerek oluşturulan bu eğitimle hem iş dünyası hem de eğitim sistemi çağ atlamak istiyor. Biz de bu konuda onları canı gönülden destekliyoruz. Eğitimle ilgili tüm olumlu gelişmelerin takipçisi ve destekçisiyiz.

     Videoyu izleminizi öneririm. İçerisinde iş dünyasından önemli isimlerin STEM yorumu, gelecekteki iş yaşamına bakış açısı ve proje kapsamında geliştirilen ürünlerin öğrenciler tarafından sunumu yer almakta.

STEM 11

STEM 2 STEM 3 STEM 4 STEM 5 STEM 6 STEM 7 STEM 8 STEM 9 STEM 10

label, , , , ,

About the author

2008 Istanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunudur. Yüksek lisansını 2012 yılında, Istanbul Kültür Üniversitesi Iletisim Sanatları alanında %100 burslu olarak tamamlamıştır. Şuan Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam etmektedir. İFTİ 700 saat Aile ve Çift Terapisi eğitimini tamamlamıştır. Çocuk ve Ergenlerde Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi eğitimi almıştır. Bunun yanı sıra Pozitif Psikoloji, Duygu Odaklı Kısa Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Kriz Yas ve Travma Terapisi, Drama, Zeka Oyunları gibi bir çok eğitimi de almış bulunmaktadır. Çocuk ve zeka gelişimi üzerine çeşitli çalışmaları vardır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir