OYUNCAK-KART EŞLEŞTİRME

Malzemeler:

  • Hayvan Resimlerinden Oluşan Kartlar
  • Oyuncak Hayvan Figürleri
Yaş:
  • + 18 Ay
Kazanımlar:
  • Eşleştirme Becerisi
  • İki Boyutlu ve Üç Boyutlu Nesne Karşılaştırması
  • Kavram Bilgisi (Dil Gelişimi)
  • Dikkat ve Konsantrasyon Gelişimi
  • Görsel Duyunun Geliştirilmesi
  • Matematiksel Beceriler (Hacim ve Boyut)

     Çocuklar  iki boyutlu görüntülere oldukça aşinadırlar. Kartlar, kitaplardaki resimler, Tv -PC görüntüleri çocuklara yüzlerce 2 boyutlu görsel sunarlar. Çocuk aynı zamanda üç boyutlu nesnelere de aşinadır. Oyuncakları, çevredeki eşyalar ve araçlar hacim kavramını algılaması adına önemlidir. 

      Ancak çocuklar belli bir döneme kadar, bu iki tür görseli genel olarak eşleştirmemektedir. Onlar için resimde gördükleri ile ellerinde tuttukları arasında fark vardır.  Bu nedenle bu tarz bir eşleştirme çalışması çocukta aynı kavramın farklı boyutlardaki görünümünü kavrama konusunda çok yararlı olacaktır.  Çocuk bir yandan sadece gözlemleyebildiği, diğer yandan belirli bir hacimdeki nesneyi tutabildiği ve bunların aynı şey olduğunu kavrayacak ve zihin şemasına kaydedecektir. 

      Bu etkinliğimizde hayvanların iki boyutlu ve üç boyutlu görünümlerini inceledik ve eşleştirdik. Çok eğlenceli bir çalışma oldu. Ara ara tekrar edip becerimizi geliştirmeyi planlıyoruz. Bu etkinlik için dikkatimizi de oldukça yoğunlaştırmak durumunda kaldık. Hayvanların ismini tekrar ettik ve kelime hazinemizi güncelledik. Sizlere de tavsiye ederiz 🙂

label, , , , , , , , , , , ,

About the author

2008 Istanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunudur. Yüksek lisansını 2012 yılında, Istanbul Kültür Üniversitesi Iletisim Sanatları alanında %100 burslu olarak tamamlamıştır. Şuan Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam etmektedir. İFTİ 700 saat Aile ve Çift Terapisi eğitimini tamamlamıştır. Çocuk ve Ergenlerde Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi eğitimi almıştır. Bunun yanı sıra Pozitif Psikoloji, Duygu Odaklı Kısa Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Kriz Yas ve Travma Terapisi, Drama, Zeka Oyunları gibi bir çok eğitimi de almış bulunmaktadır. Çocuk ve zeka gelişimi üzerine çeşitli çalışmaları vardır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir