ENKOPREZİS

       Enkoprezis herhangi bir organik bozukluğa bağlı olmaksızın  4 yaş ve üzeri yaşta olan bir kimsenin en az 3-4 ay süreyle ayda en az bir kez  kakasını kaçırmasıdır. Kaka kaçırma bireyin sosyokültürel ortamına uygun olmayan yerlerde yineleyen şekilde istemli veya istemsiz bir şekilde olmaktadır. 

        Kaka kaçırması bebeklikten  beri devam edebilir. Bu durum yeterli tuvalet eğitimi verilmemesine  veya eğitime yanıt alınamaması sonucu olabilir. Bağırsak kontrolü kazanıldıktan bir müddet sonra kaka kaçırmanın tekrar  başlaması şeklinde olabilir. Bu durum ruhsal sorunlara bağlı olarak ortaya çıkar.

      Fizyolojik bağırsak kontrolü olmasına rağmen kasıtlı olarak dışkının uygunsuz yerlere bırakılması sözkonusudur. Buradada dışkıyı uzun süre tutma sonucu kaçırma veya uygunsuz yerlere bırakma  vardır.

       Bazen altını ıslatmakla birlikte olabilir. Ancak genellikle ıslatmadan daha ağır  bir ruhsal sorunun olduğunu gösterir. Erkek çocuklarda kızlara göre iki üç kat daha fazla görülür. 7-8 yaşlarındaki çocuklarda görülme sıklığı % 1,5 kadardır.

      Altını ıslatma genellikle gece görülürken, kaka kaçırma günün herhangi bir saatinde görülebilir. Enkoprezis  de sosyal sınıf farkı görülmez. Her sosyal  sınıfta görülebilir. Bebeklikten beri hiç kesilmeden kaka kaçıran çocukların daha alt sosyal sınıflardan geldiklerini gösteren araştırmalar vardır. Bazı çocuklarda bağırsak işlevlerinde  yapısal etkenler, kronik kabızlık gibi nedenler bulunabilsede  neden çoğunlukla ruhsal nedenlerdir. Birçok çocukta psikojenik etkenler sözkonusudur. Hemen tüm çocuklarda duygusal bozukluk belirtileri görülmektedir. Bu çocuklarda inatçılık, içe kapanma, babaları daha çok tutma, okul korkusu,  beslenme sorunları daha sık görülmektedir. Ana baba çocuk ilişkileri, tuvalet eğitimi konusundaki beklentileri bir arda değerlendirmek gerekir. Bu durum karşıt olma karşı gelme bozukluğu, davranım bozukluğu veya anal  tatmin ile ilişkili olabilir.

       Kaka kaçıran çocuklar genellikle utanma hissederler. Sıkıntı veren yerlerden ( okul, gezi vb.) yerlerde bulunmak istemezler.Bu nedenle özgüvenleri azalır, arkadaşları tarafından dışlanabilirler. Anne babaları tarafından cezalandırılabilirler, reddedilebilirler buda bozukluğun artmasına neden olur.

       Tedavi nedene yöneliktir. Yeterli tuvalet eğitimi verilmemişse bu sağlanır. Organik bir neden varsa bu sorun giderilir. Neden çoğunlukla ruhsal sorunlar olduğundan, ruhsal sorunlar araştırılarak buna yönelik terapiler yapılır.

Kaynak:http://www.nirvanacocuk.com/cocuk-psikiyatrisi/kaka-kacirma.html

label, , , , , ,

About the author

2008 Istanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunudur. Yüksek lisansını 2012 yılında, Istanbul Kültür Üniversitesi Iletisim Sanatları alanında %100 burslu olarak tamamlamıştır. Şuan Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam etmektedir. İFTİ 700 saat Aile ve Çift Terapisi eğitimini tamamlamıştır. Çocuk ve Ergenlerde Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi eğitimi almıştır. Bunun yanı sıra Pozitif Psikoloji, Duygu Odaklı Kısa Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Kriz Yas ve Travma Terapisi, Drama, Zeka Oyunları gibi bir çok eğitimi de almış bulunmaktadır. Çocuk ve zeka gelişimi üzerine çeşitli çalışmaları vardır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir