İYİ HAZIRLANMIŞ BİR MONTESSORİ ÇEVRESİNİN SAHİP OLMASI GEREKEN GENEL ÖZELLİKLER

İyi hazırlanmış bir Montessori çevresinin sahip olması gereken genel özellikler şu şekilde özetlenebilir;

 • Öğrenim etkinliklerinin ve kaynaklarının toplandığı (dil, matematik, fen, coğrafya, tarih, günlük yaşam, resim, müzik) müfredat alanlarına göre düzenlenebilir.
 • Materyaller basitten zora, soldan sağa doğru, renklerin tanıtıcı özelliklerine dikkat edilen bir düzen içinde açık raflarda sergilenir.
 • Bir materyalde kaybolan parçaların mutlaka tamamlanması, eksik materyallerin parçaları tamamlanıncaya kadar kaldırılması gerekir.
 • Sınıfın ve materyalin çekiciliğine özen gösterildiği kadar temiz olması, bütünlük, renk uyumu da önemlidir.
 • Her materyalden sadece bir adet bulundurulur. Bu çocuğun beklemeyi, sabretmeyi, doğru karar vermeyi, paylaşmayı öğrenmesi için olanak tanır.
 • Sandalyeler, masalar, tuvaletler ve diğer eşyalar çocuğun yaşına uygun boyuttadır.
 • İyi hazırlanmış Montessori çevresi, duvar boyunca uzanan bir alfabe, düzinelerce ayrı resim işleri, tebeşir tahtaları, ya da geniş bildiri tahtaları gibi duvarlardaki gereksiz dikkat dağıtıcıları içermez.
 • Bireysel ve küçük grup çalışmaları için alanlar vardır.
 • Çocukların kişisel eşyalarını saklayabilecekleri alanlar vardır.
 • Çevrede hijyenik koşulların daha sağlıklı olabilmesi için mekanın fazla dolu olmamasına dikkat edilir.
 • Çevrenin hazırlanması sırasında materyallerin çocuğun ulaşabileceği durumda olması, ve yine dikkatin polarizasyonu için anlık hareketliliğe olanak verecek durumda olması gerekir.
 • Çocuğun çalışmasında ona seçme özgürlüğü sağlamak önemlidir.
 • Gerçek hayatla ilişkiler kurar (Çocuğun içinde bulunduğu çevre, kültürel çevresine uygun hazırlanmalıdır).
 • Seçilen materyallerin(oyuncak), çocuğun kazandığı becerileri pekiştirici olmasına özen gösterilir.
 • Çocuk deneyimleri mutlaka kendisi yaparak edinir.
 • Çocuk materyallerin özellikleri sonucu duyularını hassaslaştırır ve böylece kalıcı öğrenme gerçekleşir.
 • Kendi sınırlarını ve yeteneklerini geliştirmeyi öğrenir ve böylece yaratıcılığının ve kendi gücünün farkına varırken çalışmanın devamlılığına alışır.
 • Çocuk deneme ve yanılma konusunda deneyimler toplarken bir çalışmanın farklı aşamalarındaki mantıksal sırayı kavrar.

Kaynak: Wilbrandt, Emel. Okul Öncesi Eğitimde Montessori Yaklaşımı, Kök Yayıncılık, 2012.

label, , , , ,

About the author

2008 Istanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunudur. Yüksek lisansını 2012 yılında, Istanbul Kültür Üniversitesi Iletisim Sanatları alanında %100 burslu olarak tamamlamıştır. Şuan Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam etmektedir. İFTİ 700 saat Aile ve Çift Terapisi eğitimini tamamlamıştır. Çocuk ve Ergenlerde Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi eğitimi almıştır. Bunun yanı sıra Pozitif Psikoloji, Duygu Odaklı Kısa Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Kriz Yas ve Travma Terapisi, Drama, Zeka Oyunları gibi bir çok eğitimi de almış bulunmaktadır. Çocuk ve zeka gelişimi üzerine çeşitli çalışmaları vardır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir