TAM, YARIM, ÇEYREK

Malzemeler:

  • Elma
  • Bıçak

Yaş:

  • + 3 Yaş

Kazanımlar:

  • Matematiksel Beceriler
  • Matematiksel Kavramların Öğrenimi
  • Neden-Sonuç İlişkisi
  • Problem Çözme Becerisi

        3 yaştan itibaren somutlaştırma ve günlük hayatın içerisini katma şartı ile matematiksel becerilerin kazandırılması etkinliklerine başlanabilir. Yapılan araştırmalar 3 yaşından önce kazandırılan matematiksel kavramların ezberden öteye gidemediğini, çocuğun bu kavramları anlamlandıramadığını ortaya çıkarmıştır.

      Matematiksel becerileri geliştirme etkinliğimizde; elma ile tam, yarım ve çeyrek kavramlarını öğreniyoruz. Bu kavramların soyut olması sebebi ile; nesnelerle somutlaştırma yöntemini tercih ediyoruz. Bu elma, armut, muz, vb. birçok nesne ile gerçekleştirilebilir. Bu kavramları daha sonra genele uygulayarak bilgimizi pekiştireceğiz. Ön matematiksel becerilerden olan bu etkinliğimiz, gelecekte kesirler konusu için bir temel hazırlıyor.

label, , , , , , , ,

About the author

2008 Istanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunudur. Yüksek lisansını 2012 yılında, Istanbul Kültür Üniversitesi Iletisim Sanatları alanında %100 burslu olarak tamamlamıştır. Şuan Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam etmektedir. İFTİ 700 saat Aile ve Çift Terapisi eğitimini tamamlamıştır. Çocuk ve Ergenlerde Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi eğitimi almıştır. Bunun yanı sıra Pozitif Psikoloji, Duygu Odaklı Kısa Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Kriz Yas ve Travma Terapisi, Drama, Zeka Oyunları gibi bir çok eğitimi de almış bulunmaktadır. Çocuk ve zeka gelişimi üzerine çeşitli çalışmaları vardır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir