SU KAPLUMBAĞALARI

   Bakırköy Botanik Parkı’ndayız. Gölette birçok su kaplumbağası var.  Onların davranışlarını inceliyor ve fikir ediniyoruz. Sonrasında ise ayrıntılı bilgilerini gözlemlerimizi pekiştirmeyi  planlıyoruz. Çünkü gözlemlerimizi bilimsel bilgilerle tamamladığımızda doğayı daha iyi tanıyabileceğimizi ve anlayabileceğimizi düşünüyoruz.

      Kaplumbağaların özelliklerinden kısaca bahsetmek gerekirse;

     Sürüngenler sınıfından olan kaplumbağalar, sıcak ve kurak bütün bölgelerde yaşayabilirler ve çok uzun ömürlü olurlar. Kaplumbağalar zırhı andıran kabukları (bağa) ve dişlerin yerini almış boynuzsu gagalarıyla diğer sürüngenlerden ayrılırlar.Ön ve arka bacakları yaşadıkları çevreye göre farklı şekilde gelişmiştir.
    Kaplumbağalar takımı başlıca iki alt takıma ayrılır. Gizli boyunlular (Cyptodira) ve döner boyunlular (Pleurodira).

      Gizli boyunlular tropikal ve ılıman bölgelerde yaşar. Deniz kaplumbağası ve tatlı su kaplumbağaları bu kategoriye girer. Döner boyunlular ise Güney Amerika, Afrika ve Avustralya’daki ırmak ve göllerde yaşar. Çamurcul kaplumbağalar ve yılan boyunlu kaplumbağalar döner boyunlu takımındandır.


Türlerin özellikleri

    Tüm kaplumbağa türleri akciğer solunumu ile nefes alır. Anatomik yapısı nedeniyle akciğerler sırta doğru yerleşik ve kabuğa yapışmış haldedir. Kaplumbağaların kabukları deriye yapışık biçimdedir. Deri ile bütünleşik olan kabuk iskelet tabaka halinde alttan yukarıya doğru büyür.

     İnsan derisi nasıl ki kendi kendini yeniliyor ve ölü deri zamanla dökülüyorsa kaplumbağaların kabukları da tabaka halinde atılır ve yenilenir.

     Kaplumbağaların çenelerinde diş bulunmaz. Bu özelliği ile kuşlardaki gaga yapısı ile benzerlik gösterir. Gelişmiş göz kapaklarına ve iki burun deliğine sahiplerdir. Kaplumbağalar istedikleri zaman başlarını vücutlarının içine doğru çekebilirler. Bu hareket türlerine göre boyunları s şeklinde kıvrılarak veya yana çevrilerek gerçekleşir.

Kış uykusu

    Kara kaplumbağaları eğer ki normal doğa koşullarında yaşıyorsa mart ve ekim ayları arasında kış uykusuna yatar ancak kaplumbağalarda kış uykusuna yatan diğer hayvanlardaki yağ depoları bulunmaz. Kış uykusu sırasında kalp atışlarında ve solunumda yavaşlama olur. Henüz kesin olarak bilinmese de yağ deposu bulunmayan kaplumbağaların yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesinde karaciğer ve böbrek tipinin özel yapısının rol oynadığı düşünülmektedir. ara kaplumbağalarının kalın ve güçlü bacakları vardır. Genellikle otçuldurlar. Kaplumbağaların gözleri keskin, göz kapakları hareketlidir. Uzaktaki besinleri rahatlıkla ayırt edebilirler. Özellikle sarı rengi iyi görürler. Kulakları ise iyi duyamaz.

      Deniz ve tatlı su kaplumbağaları deriden bir zarın birleştirdiği uzun parmaklardan oluşan kürek gibi ayaklara sahiptir. Kabukları sert, boynuzsu parçalarla, kaplumbağa kabuğuna çekildiği zaman ön ayakların dışarıda kalan bölümü de kalın pullarla kaplıdır. Tatlı suda yaşayanlar etobur, denizde yaşayanlar hem etobur hem de otoburlardır.

Kaynak: http://rehber.uzmantv.com/kaplumbagalarin-ozellikleri-nelerdir!

Kaydet

label, , , , , , , , , , , , , , ,

About the author

2008 Istanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunudur. Yüksek lisansını 2012 yılında, Istanbul Kültür Üniversitesi Iletisim Sanatları alanında %100 burslu olarak tamamlamıştır. Şuan Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam etmektedir. İFTİ 700 saat Aile ve Çift Terapisi eğitimini tamamlamıştır. Çocuk ve Ergenlerde Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi eğitimi almıştır. Bunun yanı sıra Pozitif Psikoloji, Duygu Odaklı Kısa Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Kriz Yas ve Travma Terapisi, Drama, Zeka Oyunları gibi bir çok eğitimi de almış bulunmaktadır. Çocuk ve zeka gelişimi üzerine çeşitli çalışmaları vardır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir