OKULUMUZDAKİ EBRU ÇALIŞMASI

Malzemeler:

 • Alüminyum Tekne
 • Ebru Boyaları
 • Fırçalar
 • Kağıt
 • Tel
 • Kitre

Yaş:

 • + 3 Yaş

Kazanımlar:

 • Sanat Bilgisi
 • Estetik Görüş Becerisi
 • El-Göz Koordinasyonu
 • İnce Motor Becerilerin Gelişimi
 • Duygusal Gelişim

        Ebru Sanatının hangi ülke ve zamanda ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemekle beraber, bir çok araştırmacının ortak kanısı, bu sanatın Türkistan’ın Buhara şehrinde ortaya çıktığı ve İran üzerinden Osmanlı imparatorluğu sınırlarına geçtiği yönündedir. Kemalat derecesindeki en güzel ebru çalışmalarının ilk defa İstanbul’da Türk ebru sanatçıları tarafından yapılmış olması ve bu ebru çalışmalarının hali hazırda bu sanatla ilgili elimizde bulunan en eski tarihsel belge olmaları, bunun ispatı sayılmaktadır..
     Ebru kelimesinin anlamı hakkında Ebru kelimesinin, Farsça bulut veya bulutumsu anlamına gelen “ebr” kelimesinden türediği düşünülmektedir. Su yüzeyine serpilen boyaların ve bunların kağıt veya herhangi bir yüzeye alındıktan sonraki görüntülerinin bulutu anımsatması bu kanıyı güçlendirmektedir. 
     Ebru sanatı İpek yolu aracılığıyla İstanbul’dan Avrupa’ya geçmesi 15.yy’a dayanıyor. Yolcular ve ticaret için bu yolu kullanan bazı kişiler, ülkelerine dönerken İstanbul’dan ebrulu kağıtlar ve ebruyla süslenmiş bazı kitaplar götürmüş olmalılar yanlarında. Avrupa’da bu kağıtlar, yüzyıllar boyunca Türk kağıdı olarak adlandırılmış, kitap süsleme ve değerli evrak olarak kullanılmak üzere Türk ebru sanatçılarından satın alınmıştır. Bu kağıtların değerli evrak olarak kullanılmaları ise her ebru kağıdının farklı olması ve üzerlerinde yapılacak en ufak tahrifatı belli etmelerinden dolayıydı.
      Son birkaç on yıla bakıldığında ebru sanatının kaybolmuş bir sanat olma tehlikesinden kurtulduğu görülmektedir. Bunda gelişen iletişim araçları aracılığıyla ebru sanatçıları ve bu sanata meraklı insanların, bu sanatın bir çok insan tarafından tanınıp sevilmesi yönünde yaptıkları çalışmaların büyük etkisi olmuştur. Başka bir açıdan bakıldığında, gelişen boya teknolojisi ve aranılan hemen hemen her tür ebru malzemesinin, eskiye nazaran çok daha kolay elde edilmesi de bu sanatın tekrar yaygınlaşmasına yol açan başka bir nedendir.

      Biz de dün Aybike Esra’nın okulunda aile katılım etkinliğine katıldık. Sanat öğretmenimiz eşliğinde ebru çalışmasının kökenini ve uygulanış şeklini öğrendik. Etkinliği çok beğendik. Okulumuza bize böyle bir deneyim yaşattığı için ayrıca teşekkür ederiz.

      Yukarıda da bahsedildiği gibi artık ebru sanatı malzemelerine ulaşmak o kadar da zor değil. Uygulama videoları da mevcut. Eğer bu tecrübeyi edinmek ve çocuklarınıza da edindirmek isterseniz malzemeleri satın alarak evinizde de uygulayabilirsiniz.

      Çocukların, sanatla iç içe olduklarında dünyanın; daha yaşanılabilir bir yer olacağı inancına sahibim. Bu nedenle çocukları sık sık sanata maruz bırakma, sanatı incelemelerini ve denemelerini sağlama taraftarıyım. Yaşasın sanat:) 

Kaynak: http://www.turkishculture.ru

label, , , , , , ,

About the author

2008 Istanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunudur. Yüksek lisansını 2012 yılında, Istanbul Kültür Üniversitesi Iletisim Sanatları alanında %100 burslu olarak tamamlamıştır. Şuan Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam etmektedir. İFTİ 700 saat Aile ve Çift Terapisi eğitimini tamamlamıştır. Çocuk ve Ergenlerde Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi eğitimi almıştır. Bunun yanı sıra Pozitif Psikoloji, Duygu Odaklı Kısa Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Kriz Yas ve Travma Terapisi, Drama, Zeka Oyunları gibi bir çok eğitimi de almış bulunmaktadır. Çocuk ve zeka gelişimi üzerine çeşitli çalışmaları vardır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir