SAYILAR VE PULLAR

Malzemeler:

  • Sayılar ve Pullar- Montessori Materyali
  • Alternatif Olarak Sizin Karton ile Oluşturacağınız Materyal (1’den 10’a Kadar Rakamların Oyulmuş Kalıpları, 55 Adet Pul, 2 Bölmeli Kutu)

Yaş:

  • + 4 Yaş

Kazanımlar:

  • Matematik Becerilerinin Gelişimi
  • Sayıları Tanıma
  • Tek ve Çift Sayı Kavramını Algılama
  • 2’ye Bölünebilirlik Özelliğini Algılama
  • Dikkat ve Konsantrasyon Gelişimi
  • Gruplama Becerisi

      Montessori materyallerinden biri olan bu materyalin kullanımında dikkat edilecek bazı hususlar bulunmaktadır. Öncelikle çocuğun sayı ve sayma kavramını bilmesi gerekmektedir. Çünkü bu etkinlikte sayıları tanıyacak ve sayıya uygun pulu alıp altına yerleştirecektir.

      Bu etkinlik ile çocuğun, 10’a kadar sayıların bölünebilirliklerini, tek ve çift sayıları kavraması amaçlanmaktadır. Çocukların pullarla rakamların ifade ettiği miktarları rakamların altına yerleştirmesi ile çalışma gerçekleştirilir. Rakamların altına yerleştirilen pullar ile aynı zamanda çocukların sayıların tek ve çift olabildiklerini de görmeleri sağlanır. Ancak sayılar tek ve çift olarak adlandırılmaz.

       Çocuklar bu çalışma ile sadece kesme rakamlarla karışık olan sayıları tanımayıp bunların sıralamalarını ve yerleştirmede doğru yönlerini de öğrenmektedir. Ayrıca çocuğa ilk defa sayı kartları ve rakamlar eşleştirilirken 10 sayısının iki farklı rakamın bir araya gelmesinden oluştuğu gösterilmektedir.

label, , , , , ,

About the author

2008 Istanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunudur. Yüksek lisansını 2012 yılında, Istanbul Kültür Üniversitesi Iletisim Sanatları alanında %100 burslu olarak tamamlamıştır. Şuan Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam etmektedir. İFTİ 700 saat Aile ve Çift Terapisi eğitimini tamamlamıştır. Çocuk ve Ergenlerde Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi eğitimi almıştır. Bunun yanı sıra Pozitif Psikoloji, Duygu Odaklı Kısa Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Kriz Yas ve Travma Terapisi, Drama, Zeka Oyunları gibi bir çok eğitimi de almış bulunmaktadır. Çocuk ve zeka gelişimi üzerine çeşitli çalışmaları vardır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir