MUSİC TOGETHER

       Aybike Esra henüz çok küçüktü ve birçok programa dahil olamıyordu. Ancak ben artık yavaş yavaş bir topluluk içerisine girmesini ve bir şeyler öğrenmesini istiyordum. Sanat ve spor programları için yaşı ufaktı. Oyun grupları ise beni cezbetmiyordu. Araştırmalarım neticesinde Music Together etkinliği ile karşılaştım. Ailece yapılabilen bu etkinlikle; hem profesyonel bir alanda yeni şeyler öğrenecek hem de birbirimizden ayrılmadan etkinlik yapabilecektik. Müzik yetkin olmadığım bir alan olduğundan ve evde müzik etkinlikleri yapamadığımızdan daha da faydalı olacaktı bizim için bu eğitim. 

       Music Together, Aybike Esra’nın müzikle tanıştığı, müziğe ilgi duymaya adım attığı çok önemli bir basamak bizim için. Çocuklarımın müzikle profesyonel olarak  olmasa bile ilgilenmelerini temenni ediyorum. Çünkü müzikle ilgilenmek; sadece sanatsal ve estetik görüşün gelişmesinin yanı sıra, aynı zamanda zihinsel, dilsel, duygusal ve sosyal gelişiminde temellerini oluşturmakta. Bu nedenle bir çocuğun müziğin içinde olmasının sağlanması,  gelişimini desteklemek adına atılabilecek en önemli adımlardan biri. 

music together

     Biz bu adımı Aybike Esra 2 yaşında iken Music Together ile attık. Kerem Hakan ise 5 aylıktı. 10 haftalık programı hiç aksatmadan takip ettik. Aybike Esra ilk haftalarda farklı bir ortam olması nedeni ile gözlem yaptı. Sonra yavaş yavaş alıştı ve sosyalleşmeye başladı ( Bu bizim için ayrı bir önem taşıyordu. Çünkü ilk defa tanımadığımız bir sosyal ortama girmiştik). Son haftalar ise fazla alışmış olmalı ki bizzat keşif turlarına çıktı:) Bazen çok dikkatli dinledi ve eşlik etti. Bazen hiç ilgisini çekmiyormuş gibi yaptı ve ortalıkta gezindi. Ama tüm süreçte kulağı hep bizdeydi. Kerem Hakan da müziğe karşı ilgisini daha ufacık olmasına rağmen coşkusuyla belli ediyordu.

music together

    Biraz programdan bahsetmek gerekirse; 0-5 yaş arası bebekler/çocuklar ve sevenleri için hazırlanmış bir aile etkinliği, bir müzikal buluşmadır Music Together. Program, alanında uzman profesyoneller tarafından 1987 yılında Amerika’da başlatılmış, yıllar içinde dünya çapında yaygınlık kazanmıştır. Music Together’da çocuklar, anne-babaları veya diğer sevenleri ile şarkılar söyler, dans eder, enstrümanlarla müziklere eşlik ederler. Music Together, 0-5 yaş grubu için tasarlanmış, ebeveyn destekli bir aile müzik etkinliğidir. Program, seçeceğiniz gün ve saatte 10 haftalık buluşmalardan oluşur. Her buluşma 45 dakika sürer. Bu süre boyunca aile birlikte öğrenir, birlikte müzik yapar, eğlenir.

      Music Together programı, farklı öğrenme düzeylerine saygı duyan bir eğitim metodunu destekler. Karma yaş düzeninde, çocuğun kendi aile ortamını yansıtır bir ortamda müziğe katılımı mümkün olmaktadır. Büyük ve küçük kardeşler birlikte müzik yaparlar. Karma yaş düzeni aynı zamanda zengin bir öğrenme ortamı sunar. Büyük çocuklar küçüklerine örnek olarak öğrendiklerini pekiştirirken, küçük çocuklar ve bebekler büyük abla ve abilerini taklit ederek daha hızlı yol alırlar.

music together

     9 aylığa kadar tüm ikinci kardeşler programdan ücretsiz yararlanırlar. 9 aydan büyük ikinci kardeşler kayıt ücretinin %50’si bir bedelle kayıt yaptırabilirler. İkiz çocuk indirimleri de aynı esasa dayanır. 

     Derslerin işleyişi ise şöyle; Aileler bir araya gelip yuvarlak halıda çember halinde oturur. Her ders 12-14 şarkı işlenir. 10 haftalık dönem içinde her şarkı farklı haftalarda en az 3 kez tekrar edilir (Her şarkı koleksiyonu 25 şarkı içerir). Farklı haftalarda farklı aktivitelerle müziğin değişik kavramları öne çıkarılır. Dersler oyun esasına göre şekillenir. Melodi, armoni, ritm gibi ögeleri bazen ritmik tekerlemeler, bazen fokus şarkıları (parmak oyunları gibi), bazen danslarla (büyük motor hareketler), bazen enstrüman eşlikleri ve çok sesli performanslarla (kanon gibi) ele alınır, tonal ve ritmik tekrarlar yapılır. Derslerde Orff enstrümanları dışında, eşarp, top vb. ek malzemelerden de yararlanılır. Dersin sonunda yine çember olup veda şarkısı söylenir. Birlikte müzik yapmak en büyük hedef olduğundan, her ders sadece 3 şarkıda CD kullanılır.

music together

      Şarkılar dünya müziklerinden derlenmiş, farklı dillerde yazılmış, farklı kültürlere ait şarkılar. Bazıları orijinal besteler, bazıları anonim derlemeler. Tür çeşitliliği ise son derece geniş.  Klasik, caz, folk, blues… Böylelikle çocuklara müziğin tüm renklerini sunup, onların ilerde özgürce seçim yapmasını sağlayacak bir yelpaze sunulmuş olur. Klasik batı müziği dünyasının temel aldığı klasik armoni farklı kültürlere ait makamlarla yan yana ele alınır. Şarkılar birbirinin hemen aynı gibi tınlayan, o çok alışılan”bebek” şarkıları değil, tüm ailenin birlikte söylemekten zevk alacağı, her yaşa ve her öğrenme düzeyine hitabeden eğlenceli şarkılardır. Çocuklar şarkıların içerdiği hikayelerle ve şarkılara eşlik eden eğlenceli aktivitelerle çok neşeli vakit geçirirler.

music together

      Music Together’da veli katılımı büyük önem taşır. Çünkü programda öğretmen bir rehber, veliler ise birer modeldir. Çocuklar sistematik bir eğitim süreci olmaksızın, aile ortamında, anne-babalarını izleyerek, yürümeyi, konuşmayı öğrenirler. Müzik de insanın doğasında vardır. Müziği bir öğretme-öğrenme sistemi içinde teorik bilgi olarak değil, yaşanan bir deneyim olarak ele alır. Music Together’a göre birlikte müzik yapmak, birlikte dans etmek; anne-baba ve çocuk arasında kurulacak en güzel ilişki biçimidir. Burada önemli olan velinin kulağının olup olmaması, sesinin güzel olup olmaması değildir. Önemli olan çocuğa, hayatı boyunca faydasını göreceği müzikal coşkuyu vermektir. Çocuk bunu en iyi, en yakınından, yani aileden öğrenir.

      Son yıllarda yoğunlaşan laboratuvar testlerinde, müzikle erken yaşta tanışmış çocukların okul başarılarının çok daha yüksek olduğu saptanmıştır.  Matematik, hafıza becerileri, sosyal beceriler, fiziksel koordinasyon yetileri, dil becerileri gibi birçok alanda müziğin çocuklar üzerindeki etkisi kanıtlanmıştır.

music together

     Program Amerika’da başlatılmış bir program. Dolayısıyla şarkıların çoğu İngilizce. Ancak bu, şarkıların ancak yarısını oluşturuyor. Çünkü bir kısım şarkı, söz içermeyen şarkılar, diğer bir kısım şarkı ise farklı dillerde şarkılar. İspanyolca, Afrika dilleri, Macarca… Peki hiç Türkçe şarkı söylenmiyor mu? Söyleniyor. Dönem programında yer alan şarkıların hemen tümünün Türkçe çevirileri de mevcut. Dolayısıyla şarkılar derste hem İngilizce, hem de Türkçe söylenecek. Ayrıca derslerde Muammer Sun gibi çok değerli bestecilerin çocuk şarkılarından da yararlanılır. Ama önemli olan şarkı sözleri değil, önemli olan ritmiyle melodisiyle müziktir. Şarkı sözlerini aile yakalayamadığında ‘lalala, nanana’ heceleri ile bile melodiye eşlik etmesi, çocuğa müziğe dair gerekli kopyaları verecektir. Amaç  şarkı sözü ezberlemek değil, tonal ve ritmik düzeyde aktif olarak melodiye eşlik etmeye çalışmak olmalıdır.

music together

     10 haftalık programın öncesini ve sonrasını ele almak gerekirse Aybike Esra’da oluşan değişimleri aşağıdaki gibi sıralayabilirim;

  • Sosyal gelişim açısından büyük ilerleme kaydetti. Yeni ortamlara bu süreçten sonra daha kolay uyum sağladı. İnsanlarla daha çok diyalog kurmaya başladı. Çekinceleri büyük oranda azaldı.
  • Ailece bir etkinlik gerçekleştirmemiz , birlikte bir şeyler yapmamız aile bağlarını daha da kuvvetlendirdi. Bir bütün gibi hareket edilebileceğini bize gösterdi.
  • Müziğe karşı hiç ilgisi yokken müzik dinlemeye ve eşlik etmeye başladı. Kendi kendine mırıldanmaları arttı.
  • Ritm duygusu oldukça gelişti. Müziğe ritmle eşlik etmeye başladı ve müzikten daha çok zevk almaya başladı.
  • Enstrümanlara karşı ilgisi oluşmaya başladı. Enstrüman isimlerini sorgulamaya, çıkan sesleri isimlendirmeye başladı. Sesleri birbirinden ayırt etmeye başladı.
  • Dans etme konusunda da artık daha istekli olmaya başladı. Teklif etmeden yerinden kalkıp dans etmeye müziği hissetmeye başladı.

      Şuan Aybike Esra müziğe ve dansa karşı daha ilgili. Enstrümanların birçoğunun adını biliyor ve seslerini ayırt edebiliyor. Müzik dinlemek istediğini belirtiyor. Müziği dikkatle dinliyor ve analiz ediyor. Ritm tutmaya bayılıyor. 10 hafta kadar kısa bir sürenin bile oldukça yararını gördüğümüzü düşünüyorum. Bu süreçte özveri ile işini yapan ve müziği sevmemizi sağlayan Tül hanıma sonsuz teşekkürler ve sevgiler…

music together

Bilgi Kaynağı: www.salonsanat.com

Kaydet

Kaydet

 11,370 total views,  4 views today

label, , , , , , , , , ,

About the author

2008 Istanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunudur. Yüksek lisansını 2012 yılında, Istanbul Kültür Üniversitesi Iletisim Sanatları alanında %100 burslu olarak tamamlamıştır. Şuan Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam etmektedir. İFTİ 700 saat Aile ve Çift Terapisi eğitimini tamamlamıştır. Çocuk ve Ergenlerde Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi eğitimi almıştır. Bunun yanı sıra Pozitif Psikoloji, Duygu Odaklı Kısa Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Kriz Yas ve Travma Terapisi, Drama, Zeka Oyunları gibi bir çok eğitimi de almış bulunmaktadır. Çocuk ve zeka gelişimi üzerine çeşitli çalışmaları vardır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir