KULPLU SİLİNDİRLER

Malzemeler:

 • Kulplu Silindirler

Yaş:

 • + 2 Yaş

Kazanımlar:

 • El-Göz Koordinasyonu
 • Küçük Kas Gelişimi
 • Yazamaya Ön Hazırlık
 • Matematiksel Becerilerin Gelişimi (Uzunluk, Ağırlık, Hacim, Çap, Genişlik, Büyüklük ve Küçüklük vb.)
 • Problem Çözme
 • Görsel Duyunun Gelişimi
 • Görsel Hafıza
 • İç Disiplin

       Sonunda kulplu silindirlerimiz geldi. Biz de hemen uygulamaya geçtik. Montessori eğitim materyallerinden olan bu silindirler çocukta hacim, büyüklük, uzunluk, ön matematik becerileri gibi bir çok bilgi ve beceriyi kazandırıyor. Yapısı gereği kontrolünü de kendisi yapan çocuk, iç disiplin kazanıyor.

     Materyalin özelliklerinden biraz bahsetmek gerekirse; her biri  kendi ilgili boşluğuna uyan ve her birinde  10 adet kulplu silindir bulunan, 4 blok set’tir. 

 1. Blok: Silindirler iki boyutta bulunur:  Çapları 1 cm den 5.5 cm ye doğru artış gösterir. Yükseklikleri 5.5 cm de sabit’tir.

2. Blok: Silindirler üç boyutta bulunur. Çapları 1 cm den 5.5 cm ye doğru artış gösterir. Yükseklik 1 cm’den 5.5 cm’ye doğru artar.

3. Blok: Silindirler üç boyutta bulunur. Çapları 1 cm den 5.5 cm ye doğru artar. Yükseklikleri 1 cm den 5.5 cm ye doğru azalır.

4. Blok: Silindirler tek boyutta bulunur. Çap aynı kalır. Yükseklik 1 cm den 5.5 cm ye doğru artar.

     Uygulama kısmına gelince; çocuğa, sana gösterecek bir şeyim var denir ve silindir bloklar gösterilerek, bunlar “Silindir bloklar” denir. Silindir bloklardan biri iki elle, iki tarafından da kavrayarak, bel hizasında masaya taşınır. Sonra çocuktan aynını yapması istenir. Daha sonra çocuğun sol yana oturması istenir. En sol’dan başlayarak, silindirin kulpundan baş parmak ve diğer iki parmakla tutarak yerinden yavasça kaldırılır. Silindir bulunduğu boşluktan tamamen çıkarılıp, bulunduğu boşluğun tam önüne konur. Diğer silindirler de aynı şekilde yerlerinden çıkarılıp, ilgili boşlukların önüne konur. Bloğun artık boş olduğunu göstermek için, elle yavaşça öne doğru itilir.

      Bütün silindirler, tek tek ve rastgele bir sıra ile, ilgili boşluklara geri yerleştirilir. Silindirler yukarıda açıklandığı şekilde, üç parmakla tutularak yerlerine yavaşça yerleştirilir. Daha sonra çocuktan aynı şekilde, silindirleri çıkarması ve yerlerine geri yerleştirmesi istenir. Bundan sonra çocuk, istediği silindir blok ile dilediği şekilde oynayıp, çalışabilir.

      Bloklarla çalışırken öncelikle bir blok, sonra iki, üç ve dört blokla bir arada çalışılması daha uygundur. Çocuk, yeterince çalıştıktan sonra sonraki aşamaya geçilebilir.

 
label, , , , , ,

About the author

2008 Istanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunudur. Yüksek lisansını 2012 yılında, Istanbul Kültür Üniversitesi Iletisim Sanatları alanında %100 burslu olarak tamamlamıştır. Şuan Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam etmektedir. İFTİ 700 saat Aile ve Çift Terapisi eğitimini tamamlamıştır. Çocuk ve Ergenlerde Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi eğitimi almıştır. Bunun yanı sıra Pozitif Psikoloji, Duygu Odaklı Kısa Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Kriz Yas ve Travma Terapisi, Drama, Zeka Oyunları gibi bir çok eğitimi de almış bulunmaktadır. Çocuk ve zeka gelişimi üzerine çeşitli çalışmaları vardır. Evli ve iki çocuk annesidir.

2 Comments

 1. emine tunçbilek 24 Mayıs 2016 Reply
  • Vildan Aslan 24 Mayıs 2016 Reply

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir