ÇOCUKLARDA OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI

Okuma alışkanlığı, çocukların zihinsel ve duygusal gelişiminde hayati bir rol oynar. Bu alışkanlığın geliştirilmesinde ise aileler önemli bir rol üstlenir.

Araştırmalar, düzenli okuma alışkanlığının çocukların kelime dağarcığını, anlama becerilerini ve genel akademik başarısını artırdığını gösteriyor. Örneğin, Marzano’nun (2000) araştırması, düzenli okumanın kelime dağarcığında %12 ila %26 arasında bir artış sağladığını ortaya koymuştur. Ayrıca, okumanın empati ve duygusal zeka gibi sosyal becerilerin gelişimine de katkıda bulunduğu belirtilmiştir (Goleman, 1995).

 Okuma Alışkanlığını Kazandırmada İzlenebilecek Yöntemler:

A. Erken Yaşlarda Başlayın: Çocuklarla kitap okuma alışkanlığının ne kadar erken başlarsa, o kadar etkili olduğu bulgulanmıştır (Bus, 1995). Bebeklik döneminden itibaren kitaplarla tanıştırmak, dil gelişimini ve okuma ilgisini teşvik eder.

B. Ortamı Destekleyici Hale Getirin: Evde kitaplar ve okuma malzemeleri kolayca erişilebilir yerlerde tutulmalıdır. Ayrıca, okuma köşeleri oluşturarak çocuklara okumayı cazip hale getirebilirsiniz.

C. Örnek Olun: Ebeveynlerin okuma alışkanlıkları çocuklar üzerinde büyük etki yaratır. Ebeveynlerin okurken görülmesi, çocuklarda doğal bir örnek teşkil eder (Morrow, 1995).

D. İlgi Alanlarına Göre Seçim Yapın: Çocukların ilgi alanlarına uygun kitaplar seçmek, okuma motivasyonunu artırır. Hobiler, favori karakterler veya merak edilen konular çocukların ilgisini çekecek kitaplar için iyi başlangıç noktalarıdır.

E. Okuma Etkinliklerini Çeşitlendirin: Hikaye anlatma, resimli kitaplarla etkileşim ve çocukların kendi hikayelerini yazmaları gibi farklı etkinlikler, okuma deneyimini zenginleştirir.

F. Ödüllendirme ve Takdir: Okuma hedefleri belirlemek ve bu hedeflere ulaşıldığında çocukları ödüllendirmek, motivasyonlarını artırır. Ancak ödüllerin maddi değil, deneyimsel olması (örneğin, birlikte zaman geçirme, sevdikleri bir etkinlik yapma) daha etkilidir.

Çocuklarda okuma alışkanlığının kazandırılması, onların akademik ve kişisel gelişimleri için temel bir yatırımdır. Ebeveynler olarak bu sürece aktif katılım, çocukların okuma becerilerini ve hayat boyu öğrenme tutumlarını olumlu yönde etkileyecektir. Unutmayın, her çocuğun okuma yolculuğu benzersizdir ve sabır, teşvik ve destekle bu yolculuk daha da anlamlı hale gelir.

About the author

2008 Istanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunudur. Yüksek lisansını 2012 yılında, Istanbul Kültür Üniversitesi Iletisim Sanatları alanında %100 burslu olarak tamamlamıştır. Şuan Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam etmektedir. İFTİ 700 saat Aile ve Çift Terapisi eğitimini tamamlamıştır. Çocuk ve Ergenlerde Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi eğitimi almıştır. Bunun yanı sıra Pozitif Psikoloji, Duygu Odaklı Kısa Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Kriz Yas ve Travma Terapisi, Drama, Zeka Oyunları gibi bir çok eğitimi de almış bulunmaktadır. Çocuk ve zeka gelişimi üzerine çeşitli çalışmaları vardır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir